Regulamin sklepu internetowego
fot. pixabay.com

Niezależnie od tego czy to butik internetowy, sklep z kosmetykami czy internetowa apteka, każdy sklep internetowy musi posiadać regulamin. To niezwykle ważny dokument umożliwiający zgodne z prawem funkcjonowanie. Okazuje się, że nie wystarczy wiedzieć, jak założyć sklep internetowy. Niezbędna jest również wiedza, jak przygotować regulamin sklepu internetowego, by zawierał wszystkie niezbędne zagadnienia i stanowił fundament prawny w przypadku sporów lub niedomówień na linii klient-właściciel sklepu. 

Regulamin sklepu internetowego – co to jest?

Regulamin sklepu online to zbiór zasad i norm, ujętych i omówionych w jednym dokumencie. Zapis znajdujący się w nim reguluje dokonywanie transakcji na danej stronie internetowej.  Regulamin zawiera także kwestie dotyczące komunikacji z klientem i strukturę sklepu, dzięki czemu stanowi zbiór najważniejszych dla klienta informacji.

Zapisy regulaminu powinny być zgodne z obowiązującym prawem i zawierać wszystkie niezbędne kwestie, o których powinien być poinformowany kupujący. Dodatkowo, musi być napisany przystępnym językiem i być przejrzysty tak, by kupujący nie miał problemów ze zrozumieniem treści.

Regulamin sklepu internetowego – treść

Nie istnieje jednolita regulacja, mówiąca o tym, co właściciel sklepu internetowego powinien zamieścić w treści regulaminu. Istnieją jednak obowiązkowe elementy, o których należy wspomnieć, a które są chronione przez prawo takie jak ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także rozporządzenia i akty prawa unijnego.

Choć wspomnianej regulacji nie ma, warto ograniczyć się do kwestii obowiązkowych wspomnianych powyżej. Dzięki temu regulamin będzie przejrzysty, czytelny. Nie należy też wprowadzać zapisów, które mogłyby naruszyć prawa konsumentów.

Regulamin sklepu
fot. pixabay.com

Regulamin sklepu internetowego – co powinien zawierać?

  • Wyjaśnienie czym jest przedmiot transakcji i charakterystykę sprzedawanych produktów lub oferowanych usług. Charakterystyka powinna być krótka i zwięzła, ale wyczerpująco omawiać wspomniane kwestie. Szczegółowe dane dotyczące produktów powinny znaleźć się w zakładce strony internetowej.
  • określenie sposobu i kosztów dostawy,
  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – kupujący powinien posiadać wiedzę, jakim sprzętem powinien dysponować, by móc bezproblemowo dokonać zakupu.
  • informacja o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także informacje związane z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym i prawie klienta do reklamacji lub zwrotu towaru.
  • informacje o ochronie danych osobowych – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych informacje dotyczące klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i wszelkie dane, które udostępnia w ramach korzystania z usług danego sklepu) powinny być objęte ochroną przez sklep.
  • sposoby dokonywania płatności,
  • sprecyzowany termin obowiązywania umowy sprzedaży i czasu, na który jest ona zawierana,
  • informacje o prawie odstąpienia od umowy, a także o kosztach z tym związanymi (kto ponosi koszty wysyłki i przesyłki),
  • Informacje o zawężeniu zakresu odpowiedzialności właściciela sklepu za towar – powinny tu znaleźć się informacje, czy i w jakim stopniu sprzedający odpowiada za niedostarczenie, zgubienie lub zniszczenie paczki przez pośrednika (firma kurierska, urząd pocztowy), który ją dostarczał.
  • Informacje o możliwości rozwiązywania ewentualnych sporów poprzez platformę ODR, czyli wspólnotowej instytucji zapewniającej pozasądowe rozstrzyganie sporów. Właściciel sklepu ma obowiązek umieszczenia na tronie swojego sklepu odnośnika do platformy.

Pozostałe informacje

Jeśli sklep udostępnia bony podarunkowe, gadżety reklamowe czy materiały reklamowe, warto zamieścić taką wzmiankę i doprecyzować zasady otrzymania ich i warunki korzystania. Jeśli sklep posiada program partnerski, regulamin powinien zawierać taki zapis, choć program musi posiadać swój odrębny regulamin omawiający zasady członkostwa w oparciu o zasady, na jakich opiera się marketing afiliacyjny. Regulamin może zawierać również informacje dotyczące korzystania z kanałów sklepu w social mediach.

Czytelny i zrozumiały regulamin wpływa korzystnie na pozyskiwanie klienta, ponieważ świadomy konsument, decydując się na zakupy online w sklepie, który odwiedza po raz pierwszy często, w pierwszej kolejności zapoznaje się z głównymi zapisami regulaminu i sprawdza, czy teleadresowe informacje sklepu internetowego są prawdziwe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here